การขยายธุรกิจด้วยการเชิญ Visitor

Posted
0Comment(s)
Facebook
Twitter
LinkedIn

การขยายธุรกิจเป็นเป้าหมายหลักของผู้ประกอบการทุกคน และหนึ่งในเทคนิคที่มีประสิทธิภาพคือการเชิญ visitor เข้ามาในธุรกิจของคุณ ด้วยการเชิญ visitor คุณสามารถ:

ข้อดี:

  1. เพิ่ม Connection: การเชิญ visitor ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆ และขยายเครือข่ายธุรกิจของคุณ
  2. เพิ่มลูกค้าใหม่: ผู้ที่เข้ามาเป็น visitor อาจกลายเป็นลูกค้าของคุณในอนาคต
  3. เพิ่มโอกาส Referral ใหม่: ผู้ที่ได้รับการเชิญอาจแนะนำธุรกิจของคุณให้กับคนอื่นๆ

นอกจากนี้ การเชิญ visitor ยังช่วยให้คุณ:

  • เพิ่ม contact sphere
  • เพิ่ม power team
  • เพิ่มคู่แท้ referral partner

เทคนิคการเชิญ Partner:

  1. ถามว่า “อยากได้ลูกค้าเพิ่มไหม?”
  2. ถามว่า “รับงานเยอะขึ้นไหวไหม?”
  3. ถามว่า “มีคนช่วยแนะนำลูกค้าใหม่ๆให้สนใจไหม?”
  4. แนะนำให้มาก่อน 7 โมงเช้า