8 ช่องทางขยายธุรกิจด้วย referral

Posted
0Comment(s)
Facebook
Twitter
LinkedIn

การขยายธุรกิจด้วย “referral marketing” ไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่ธุรกิจจะเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีในการสร้างความไว้วางใจและความประจำใจกับลูกค้าเดิมด้วย ดู 8 ช่องทางที่สามารถใช้งานได้:

  1. Contact sphere: เป็นกลุ่มคนที่เรามีความสัมพันธ์อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน, คู่ค้า, หรือแม้แต่คู่แข่ง การแทรกแซงและแนะนำผ่านทาง contact sphere สามารถส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเติบโตได้เร็วขึ้น
  2. ลูกค้าแสนดีของเรา: ลูกค้าที่มีความพึงพอใจกับบริการหรือสินค้าของคุณ คือสื่อที่ดีที่สุดในการแนะนำ การขอคำแนะนำจากลูกค้าเหล่านี้สามารถเพิ่มฐานลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. คนที่ได้ประโยชน์กับเรา: เช่น ซัพพลายเออร์ที่เราได้รับประโยชน์มากมายจากการทำธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์ดีกับกลุ่มนี้สามารถนำมาสู่การแนะนำที่มีประสิทธิภาพ
  4. คนที่เราไปอุดหนุน: เป็นกลุ่มที่คุณได้สนับสนุนหรือทำการตลาดร่วมกันในอดีต การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนำสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเติบโต
  5. ลูกน้องบริษัท: พนักงานภายในบริษัท ถือเป็นแหล่งแนะนำที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากพวกเขามีความเข้าใจในธุรกิจของคุณ
  6. คนที่เราเคยให้ Referral: ความแน่นอนในการให้แนะนำสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้รับแนะนำ ทำให้เกิดโอกาสในการขอคำแนะนำต่อไป
  7. คนที่เคยให้ Referral กับเรา: เป็นการตอบแทนและขยายความสัมพันธ์กับผู้ที่เคยส่งเสริมธุรกิจของคุณผ่านการแนะนำ
  8. สมาชิกในกลุ่ม Networking: การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยขยายธุรกิจของคุณผ่านการแนะนำ

ผ่านการนำเสนอผ่าน “referral marketing” ด้วยช่องทางเหล่านี้ ธุรกิจของคุณไม่เพียงแต่จะขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าเก่าและใหม่ได้!