เกี่ยวกับ BNI

-
BNI is the World Largest Business Entrepreneur Network.

BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL

เราเป็นองค์กรอ้างอิงธุรกิจชั้นนำของโลกที่สนับสนุนธุรกิจสมาชิกมากกว่า 300,000 แห่งในมากกว่า 77 ประเทศทั่วโลก ในปี 2022 สมาชิก BNI สร้างรายได้ทั้งสิ้น 20.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการอ้างอิงมากกว่า 13 ล้านครั้ง ปัจจุบันหลายภาคส่วนของ BNI มีการประชุมผ่าน BNI Online® ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและสะดวก ที่ทำให้สมาชิกสามารถแบ่งปันการอ้างอิงลูกค้าใหม่ได้ต่อเนื่อง สมาชิก BNI ได้รับการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นจากพนักงาน BNI ทั่วประเทศ ทั่วภูมิภาค และทั่วโลก ที่มีการสนับสนุนการฝึกอบรม โครงสร้าง และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตและเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

Diverse business shoot
The hand shake
Business Team stack hands together, working together.
77 ประเทศทั่วโลก
0
กลุ่ม
สมาชิกมากกว่า
0
ราย
โอกาสทางธุรกิจที่ในปี 2022
0 M
โอกาส
มูลค่ามากกว่า
0
ล้านล้านบาท

Changing the way the world does business®

การเปลี่ยนโลกของการทำธุรกิจจาก “คู่แข่ง เป็น คู่ค้า”

Mission

พันธกิจ

การช่วยเหลือธุรกิจของเพื่อนสมาชิก ให้เติบโตด้วยโครงสร้าง การทำการตลาดแบบบอกต่อ ที่มีประสิทธิภาพ (Referral Marketing) และมีความน่าเชื่อถือ แบบมืออาชีพ

นั่นทำให้สมาชิก BNI สามารถพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการอาศัยสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ร่วมกับการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพและมีคุณภาพ จนสามารถสร้าง ความไว้วางใจในหมู่เพื่อนสมาชิก BNI ได้

ก่อตั้งในปี 2006 โดยคุณกลกิตติ์ เถลิงนวชาติ ประธานอำนวยการ บี เอ็น ไอ ประเทศไทย จำกัด มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมกับสมาชิกBNI ประเทศแคนาดา จึงนำระบบBNI เข้ามาในประเทศไทย มูลค่าธุรกิจสะสมจากการนำระบบ Referral Marketing มามอบให้กับกลุ่มสามาชิก SME ไทย ตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งถึงสิ้นปี 2017 มากกว่า 20,000  ล้านบาท ในปี2018 ยอดธุรกิจจนถึงเดือนสิงหาคม มีมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท

จำนวนกลุ่ม
0
กลุ่ม
สมาชิกมากกว่า
0
คน
มูลค่าธุรกิจสะสมมากกว่า
0
ล้านบาท
ปี 2022 โอกาสธุรกิจมากกว่า
0
โอกาส
แปลงเป็นเงินได้มากกว่า
0
ล้านบาท
มูลค่าต่อเก้าอี้มากกว่า
0
ล้านบาท/ปี
ปรัญชา

Givers Gain “ผู้ให้คือผู้ที่ได้รับ”