Zathanee Ganpim

Zathanee Ganpim

Business Contact
Website

https://www.facebook.com/Zathanee.ganpim

Phone
Email
สโลแกน
เราจะร่วมสร้างสรรค์โลกไปกับคุณ (สถานีการพิมพ์ ขอบคุณคราบบ)
รายละเอียดธุรกิจ
โรงพิมพ์อิ๊งเจ็คที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานจาก วัสดุรักษ์โลก
Products / Services
ผลิตโครงสร้างบูธจากกระดาษ ป้ายประชาสัมพันธ์จากกระดาษ และงานพิมพ์อื่นๆเพื่อการโฆษณา
สิ่งอำนวยความสะดวก
Delivery
ใบรับรอง
ใบรับรองจากผู้ผลิตเครื่องและหมึกสำหรับพิมพ์ ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม